پزشکی

نزدیک به 98 میلیون آمریکایی در اوایل سال 2022 برای پرداخت هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی از درمان‌ها، کاهش غذا، گاز یا خدمات آب و برق صرف نظر کردند.

طبق یک گزارش، 38 درصد از بزرگسالان آمریکایی – که تقریباً 98 میلیون نفر را تشکیل می دهند – افزایش قیمت های مراقبت های بهداشتی را به تأخیر انداختن یا...