پزشکی

نظرسنجی نشان می دهد که افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین ضربه را به افراد مسن کمتر سالم وارد می کند

نظرسنجی ملی در مورد پیری سالم از یک نمونه ملی از بزرگسالان 50 تا 80 ساله پرسید که چگونه افزایش هزینه های غذا بر آنها و سلامت رژیم غذایی آنها تأثیر می گذارد. بر...