پزشکی

کارشناسان استفاده از منابع COVID-19 را برای مقابله با “همه گیری خاموش” مقاومت ضد میکروبی توصیه می کنند.

جری رایت، مدیر اجرایی پیوند جهانی برای بیماری‌های همه‌گیر و تهدیدات بیولوژیکی دانشگاه مک مستر، یک متخصص مشهور جهانی در زمینه مقاومت ضد میکروبی است. رایت بخشی...

پزشکی

این مطالعه نشان می‌دهد که مردان سیاه‌پوست و اسپانیایی‌تبار پیامدهای بدتری برای کووید-19 داشتند

اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 با گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری، تجزیه و تحلیل‌های متعدد داده‌های فدرال، ایالتی و محلی نشان می‌دهد که افراد رنگین‌پوست به طور...