پزشکی

طبق برآوردهای مطالعه، مجوز قبلی هر سال بیش از 40 میلیون دلار برای کلینیک های انکولوژی تشعشع هزینه دارد

اعتبار: Unsplash/دامنه عمومی CC0 بر اساس یک مطالعه جدید، زمان مورد نیاز برای تأیید مجوزهای قبلی برای درمان‌های پرتودرمانی معادل بیش از 40 میلیون دلار سالانه...