پزشکی

اگر بستری شدن در بیمارستان کووید افزایش یابد، هنوز مشخص نیست که چگونه بیماران برای تخت های ICU در اولویت قرار می گیرند

اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی در سراسر جهان، همه‌گیری ویروس کرونا فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع مراقبت‌های ویژه وارد کرده است. در برخی نقاط، از جمله بخش هایی از...

پزشکی

طبق برآوردهای مطالعه، مجوز قبلی هر سال بیش از 40 میلیون دلار برای کلینیک های انکولوژی تشعشع هزینه دارد

اعتبار: Unsplash/دامنه عمومی CC0 بر اساس یک مطالعه جدید، زمان مورد نیاز برای تأیید مجوزهای قبلی برای درمان‌های پرتودرمانی معادل بیش از 40 میلیون دلار سالانه...